Åndelig omsorg: Hvad er målet?


Skrevet af Grete Schärfe, den 1. januar 2011

Illustration
Hvad er det, vi ønsker at opnå med at yde åndelig omsorg?
Undersøgelser viser, at mange patienter har eksistentielle overvejelser, og at personalet er tilbageholdende med at spørge ind til dette på grund af berøringsangst[1]. Det betyder, at patienter ofte tumler med åndelige spørgsmål alene. Det kunne være spørgsmål indenfor følgende områder:
 
Selvagtelse og identitet, f.eks.:
 - Hvem er jeg nu, hvor jeg ikke kan forsørge mig selv?
 - Er jeg ikke bare en byrde for samfundet og mine medmennesker?
Samhørighed, kærlighed og tilgivelse, f. eks:
 - Jeg har svært ved at acceptere mig selv. Mon mine kære kan? Hvis Gud findes, kan han så?
 - Jeg har ikke levet som jeg burde. Kan jeg få tilgivelse?
Mening og formål, f.eks.:
 - Hvorfor rammer dette mig? Er det en straf?
 - Er der en mening med livet? Med lidelsen?
Tryghed og håb, f.eks.:
 - Hvad/ hvem kan jeg regne med? Prognoserne? Lægerne? Vennerne? Gud?
 - Er der en Gud? Er der et liv efter døden? Hvordan er det?
 
Forestil dig en patient eller beboer, der ligger og kæmper med sådanne, ofte pinefulde, spørgsmål alene. Hvilken forskel skulle det gøre, om han fik åndelig omsorg eller ej? Hvad er det, vi ønsker at opnå med at yde åndelig omsorg? Hvad er målet? Det kan udtrykkes på forskellige måder.
 
At patienten oplever sig set
Anne Elsebet Overgaard udtaler: "Hvis man mærker sig set blot et kort øjeblik, så giver det mod til at gå videre.. Vi kan jo ikke løse patienternes problemer eller fjerne dem; men hvis vi kan se, at patienten har det svært, og vi som plejepersonale deler det med patienten, giver det styrke til at kunne gå videre og måske klare livet et stykke tid endnu." Og lidt senere i samme interview: "Det handler om opmærksomhed og at blive set."[2]
 
Set fra den vinkel kan målet med åndelig omsorg siges at være, at patienten oplever sig set. Ikke at patienten nødvendigvis får svar på sine eksistentielle spørgsmål. Men at hans spørgsmål bliver hørt, så han ikke er ladt alene med dem.
 
At patientens åndelige smerte lindres
Smerte er ofte sammensat af fysiske, psykiske, sociale og åndelige komponenter (såkaldt total smerte). Den åndelige smerte kan indeholde skyldfølelser, selvbebrejdelser, dødsangst, følelser af meningsløshed, håbløshed og fortvivlelse. Ud fra den vinkel bliver målet for åndelig omsorg at patienten oplever lindring af sin åndelige smerte.
 
At patienten oplever åndeligt velvære
Endelig kan målet med åndelig omsorg beskrives som åndeligt velvære. Vibeke Østergaard Steenfeldt, som har beskæftiget sig indgående med begrebet[3],[4], definerer åndeligt velvære som at opleve "harmoni med sig selv, sine omgivelser og - for nogle mennesker også med sin Gud". Hun ser dermed både en horisontal og en vertikal dimension af åndeligt velvære:
·  Den horisontale dimension: en følelse af tilfredshed, en overbevisning om, at livet har mening og at man har fred med sine nærmeste. 
·  Den vertikale dimension: menneskets forhold til Gud eller en højere magt, f.eks. en følelse af at man er elsket af Gud, at Gud passer på én, og at dette medvirker til, at man ikke føler sig ensom.
(De to dimensioner af åndeligt velvære svarer til de to dimensioner af åndelighed som beskrevet i artiklen Åndelig omsorg: Hvad er det?.)
 
Konklusion
Hvad er målet med at yde åndelig omsorg? At patienten
·  oplever sig set
·  oplever lindring af sin åndelige smerte
·  oplever åndeligt velvære: harmoni med
        o   sig selv
        o   sine omgivelser og
        o   - for nogle mennesker også med sin Gud.
 
Det lykkes måske ikke altid. Men det er det, der er vores mål. Og der er meget, vi kan gøre for at nærme os målet. Læs herom i artiklen, Åndelig omsorg: Hvordan?"


[1]Nygaard EM. Hospitaler forsømmer at spørge ind til åndelige behov. Kristeligt Dagblad 2007 7. september 1,11-2. og
Dam E, Johansen L, Jørgensen BH, et al. Åndelig omsorg bør have mere plads i sygeplejen. Sygeplejersken 2006 106. årg. 5:55-57.

[2] Langdahl A.C. Interview med Anne Elsebet Overgaard. Åndelig omsorg er at få øje på mennesket. Forum for kristen sundheds- og sygepleje 2. kvartal 2003 s.12-13.

[3] Steenfeldt VØ. Åndeligt velvære [kandidatafhandling]. Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus 2004.

[4] Steenfeldt VØ. Eksistentielle og religiøse problemstillinger i sygeplejen. Om åndelig omsorg. Gads Forlag 2006;24-25.Artikler
Her findes forskellige aktuelle artikler omhandlende åndelig omsorg.

Har du en artikel du gerne vil henvise til via link eller lignende, kontakt da sidens administrator. Det er også muligt at skrive et længere indlæg omkring temaet, som kan offentliggøres her på hjemmesiden. Indlægget aftales med redaktionsgruppen, der sørger for redigering samt layout.

Se under Links for henvisninger til yderligere artikler. Og klik på "Hent litteraturliste her" for at hente en liste over artikler og bogtitler om åndelig omsorg.

Når du søger de artikler, der senest er lagt ind på hjemmesiden, så vær opmærksom på, at de nyeste artikler først findes efter artiklen "Ritualer i dødens nærhed".
Kreativweb.dk - logo