Etiske retningslinier


Etiske retningslinjer for brug af web-forum for åndelig omsorg

På hjemmesiden inviteres du til at bidrage med egne erfaringer og synspunkter omkring åndelig omsorg. Du er meget velkommen til at skrive eventuelle kommentarer mv. under hensyntagen til egen tavshedspligt. Det betyder at eventuelle refleksioner, spørgsmål og korte eksempler fra egen praksis i denne forbindelse forinden skal anonymiseres. I tvivlstilfælde stiller initiativgruppen sig gerne til rådighed med råd og vejledning. Hjemmesiden indeholder anonymiserede beretninger fra erfaringer med åndelig omsorg som er gennemarbejdet af redaktionsgruppen inden offentliggørelsen. Redaktionsgruppen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte sygeplejefortællinger for at sikre anonymitet, samt ikke at bringe indlæg der ikke passer til hjemmesides formål.
Kreativweb.dk - logo