Åndelig omsorg: Hvad er det?


Skrevet af Initiativgruppen, den 1. juni 2010

Illustration
"Åndelig omsorg handler om at komme det menneske i møde, som tumler med eksistentielle spørgsmål og behov "
Når udtrykket, åndeligt, bruges på denne hjemmeside, tænkes der på et rummeligt begreb, som omfatter begreber som åndeligt, eksistentielt, religiøst og spirituelt.
 
Hvad ligger der i disse begreber? Og hvad er forskellen? Det er der mange meninger om. Her er, hvad vi lægger i udtrykkene:
 
·  Eksistentielt: vedrører et menneskes forhold til sig selv, sit medmenneske, samfundet eller livet generelt - menneskets "horisontale" dimension.

 Religiøst og spirituelt: vedrører et menneskes forhold til Gud/højere magt - menneskets "vertikale" dimension
 religiøst: indenfor rammen af et traditionelt trossystem
 spirituelt: uden tilknytning til et traditionelt trossystem
 Åndeligt: en fællesbetegnelse, der rummer det eksistentielle, religiøse og spirituelle.
 
I det følgende vil vi uddybe, hvordan begreberne relaterer til hinanden.

Forholdet mellem spørgsmål og behov
Når et menneske kommer i krise, aktualiseres eksistentielle spørgsmål som:

 Hvem er jeg?
 Hvem holder af mig?
 Hvad er meningen?
 Hvem/hvad kan jeg stole på?
 
Eksistentielle spørgsmål kan udspringe af eksistentielle behov: [1]

 Hvem er jeg?  (Behov for selvagtelse og identitet)
 Hvem holder af mig? (Behov for samhørighed, kærlighed og tilgivelse)
 Hvad er meningen? (Behov for mening og formål)
 Hvem/hvad kan jeg stole på?(Behov for tryghed og håb).
 
Hvorfor er denne sammenhæng mellem spørgsmålene og behovene vigtig i en sygeplejemæssig sammenhæng? Fordi den betyder, at vi ved at tage vare på patientens behov er med til at besvare hans eksistentielle spørgsmål. For eksempel, når vi plejer patienten på en sådan måde, at det højner hans selvagtelse og identitetsfølelse, er vi med til at besvare hans spørgsmål om, hvem han/hun er (nemlig et værdifuldt menneske).
Med andre ord: åndelig omsorg kan bl.a. gives gennem god, fysisk pleje! (Læs mere om dette i artiklen, Åndelig omsorg: Hvordan?)
 
 
Forholdet mellem det eksistentielle og det religiøse/spirituelle
Det kriseramte menneske søger - mere eller mindre bevidst - svar på sine eksistentielle spørgsmål og opfyldelse af sine eksistentielle behov på

- det eksistentielle (horisontale) plan og/eller
- det religiøse/spirituelle (vertikale) plan.

Grundlæggende handler det om de samme behov (f. eks. behov for selvagtelse, kærlighed, mening, tryghed og håb). Man søger blot svarene/hjælpen på forskellige planer (det eksistentielle plan og/eller det religiøse/spirituelle plan).
 
Eksistentielle spørgsmål og behov ser vi som alment menneskelige. De er grundlæggende elementer, som ligger dybt i den menneskelige natur, og som især aktualiseres i krisesituationer. Forstået på den måde har alle patienter brug for den eksistentielle dimension af åndelig omsorg. Men ikke alle føler behov for den religiøse/spirituelle dimension.
 
 
Konklusion
Hvad er åndelig omsorg?
Åndelig omsorg handler om at komme det menneske i møde, som tumler med eksistentielle spørgsmål og behov - uanset om mennesket er religiøst, spirituelt eller ej.
 
Mere præcist kan det udtrykkes med følgende to definitioner:
 
Åndelig omsorg er i tanke, ord og handling at udvise dyb respekt for det hele menneske set som et unikt individ, hvor plejepersonen og patienten indgår i en ligeværdig relation.[2]
 
Åndelig omsorg er:
·  det at være opmærksom på brugerens eksistentielle spørgsmål og ressourcer,
·  at lytte til den mening, disse har i brugerens livshistorie
·  at hjælpe brugeren i hans/hendes arbejde med eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i hans/hendes eget livssyn[3].
 
 
 
Hvad åndelig omsorg kan betyde for modtageren, kan du læse om i artiklen, Åndelig omsorg: Hvad er målet?
 


[1] Denne opstilling er udviklet med udgangspunkt i Barbara Simsens undervisning 1981

[2] Definitionen er inspireret af Kari Martinsens menneskesyn. Dam E. et al Sygeplejersken 5/2006 side 55.

[3] Hans Stifoss-Hansen & Kjell Kallenberg: Livssyn, sundhed og sygdom. Hans Reitzels Forlag 1998.Artikler
Her findes forskellige aktuelle artikler omhandlende åndelig omsorg.

Har du en artikel du gerne vil henvise til via link eller lignende, kontakt da sidens administrator. Det er også muligt at skrive et længere indlæg omkring temaet, som kan offentliggøres her på hjemmesiden. Indlægget aftales med redaktionsgruppen, der sørger for redigering samt layout.

Se under Links for henvisninger til yderligere artikler. Og klik på "Hent litteraturliste her" for at hente en liste over artikler og bogtitler om åndelig omsorg.

Når du søger de artikler, der senest er lagt ind på hjemmesiden, så vær opmærksom på, at de nyeste artikler først findes efter artiklen "Ritualer i dødens nærhed".
Kreativweb.dk - logo